illustrasjon01.png

dEFINISJONSMAKT

Diskusjon og siste kapittel i publikasjonen dEFINISJONSMAKT, Hå gamle prestegard, lørdag 19. september, 2015.

Kunstprosjektet dEFINISJONSMAKT (2011- 2017) diskuterer gjennom forskjellige kunstneriske og tematiske innfallsvinkler, men med kråka som ledemotiv, definisjonsmaktens vesen og betydning i Vesten i dag. En av innfallsvinklene er publikasjonen, som har fått tittelen dEFINISJONSMAKT. Den består av seks tekster i en antologi, verksmateriale og en diskusjon som ble avholdt som seminar.

Med unntak av Haraldseth bruker forfatterne den samme åpningen, kråka, som utgangspunkt for diskusjonen om definisjonsmaktas betydning innenfor sentrale sfærer i samfunnet. Den dokumentariske delen består av fotografier fra både den kunstneriske arbeidsprosessen og utstillingen. Siste kapittel i boka er diskusjonen.

Diskusjonen består av en paneldebatt der alle tekstforfatterne forsvarer sitt bidrag med innspill fra publikum. Mellomrommet Interaktiv performans.

Lunsj serveres av chef Stig Fagerholt, Gastronomisk Institutt. Meny: Stekt kråke, tyttebær eple, grønnkål og rødvinglace.

Takk for maten joik: “Myggen” av Ande Somby

Følgende har bidratt som tekstforfattere:

  • Forord ved Hanne Beate Ueland (Avdelingsdirektør Stavanger Kunstmuseum MUST)

  • Innledning ved Tove Kommedal

  • Geir Haraldseth (daglig leder på Rogaland Kunstsenter) om definisjonsmakt innenfor kunstfeltet. (Trine Mathiesen Gilje leser Haraldseths tekst på seminaret.)

  • Øyvind Gjerde (daglig leder for FN-sambandet, avd. Rogaland) om kråka som biologisk og folklorisk vesen

  • Helge Bergslien (daglig leder for Måltidets Hus, Stavanger) om kråke som mat eller umat

  • Karolin Tampere (kunstner og kurator) om kvinnens og kråkas status i samfunnet

  • Ande Somby (førsteamanuensis i jus ved UiT) om forholdet mellom natur og kultur

  • Ingerid S. Straume (fagreferent ved Universitetsbiblioteket, UiO, med en PhD innen pedagogisk filosofi) om Cornelius Castoriadis og kunsten som samfunnets drømmer

Konferansier Karen Sunderø.

Hanne Beate Ueland avslutter i forordet til boka på denne måten:

For Kommedal handler engasjementet for kråkefuglens skjebne nettopp om å finne muligheter for å dvele ved mellomrommene og å opphøye mellomrommets, kunstens, verdi. Hun beveger seg […] mellom forskjellige fagfelt fordi hun finner at det er her, i mellomrommene, hun som kunstner kan bidra. Arbeidet har vokst frem over tid; kunstneren har latt ny kunnskap lede henne til nye steder og ny kompetanse. Hennes sterke samfunnsengasjement samt bevisste tanker om et bærekraftig miljø og viktigheten av biologisk mangfold har vært der hele tiden. Men kunstverkene hennes er ikke agiterende argumentasjon, de er arbeider som tilfører noe nytt: nye opplevelser og erkjennelser. Et sted mellom denne bokas tekster og de utstilte verkene ligger kimen til ny kunnskap og ny innsikt.

Boka er utgitt på tAt publishing, Stavanger, og inngår som et element i kunstprosjektet dEFINISJONSMAKT.

Publikasjonen, dEFINISJONSMAKT kan lastes ned her:


Takk for maten - joik: Myggen av Ande Somby