2014

Installasjon. Objekt i håndlaget papir (resirkulert fra Stavanger bys historie bind 3) Stavanger bys historie, bind 1-4. Teknisk Ugeblad fra 1904. Monter, (intervensjonen; Stavanger maritime museum) Programvare og avstandsmåler Prosjektet setter fokus på hvem som er vinnerne og taperne i historieskrivningen og hvordan dette defineres. Utgangspunktet er oppfinneren Hans Sundt Berggraf (1874 – 1941) og hans oppfinnelse av ekkoloddet – en historie som ikke er en del av Stavanger bys historie.

Hvem er vinnerne og taperne i historieskrivningen og hvordan defineres dette? 

Dette er problemstillinger som former inngang til historien. Prosjektet leter ikke etter konkrete svar eller løsninger men forsøker å belyse sårbarheten i denne historie. 

 Jeg ser på to ulike tidspunkt; det historiske øyeblikk (1904 Oppfinnelsen av ekkoloddet, Teknisk Ukeblad) og skrivingen av historie. (2012 Definisjon av innholdet i Stavangers by historie 2012. Bind 1-4) 

 Prosjektet undersøker på denne måten om historien kan skapes om til (strategi for) autonom kunstproduksjon som igjen kan anvendes som katalysator for kritisk diskurs. 

 Verket Ekho setter fokus på hvem som er vinnerne og taperne i historieskrivningen og hvordan dette defineres. Utgangspunktet er historien til ekkoloddet, et instrument som ble oppfunnet i Stavanger og som har hatt en enorm påvirkning på både fiskeri- og oljenæring. 

Men, mannen bak ekkoloddet, Hans Sundt Berggraf, er ikke samme mann som eier patentet. I Ekho på Stavanger Maritime museum viser det skjørt ekkolodd laget av papir. Papiret er hentet fra Stavanger bys historie, bind 3, det bindet som burde hatt med seg denne historien. Ekkoloddet står sirlig plassert i boka. Ved siden av kan du se publikasjonen slik den ser ut i Teknisk Ukeblad. I tillegg er det installert et slags ekkolodd i utstillingen, som måler hvor nærme du er verket og historien. 

 Tittelen Ekho spiller på navnet til Ekkoloddet, men og den mytiske figuren Echo. Echo var en nymfe som kun gjentok det andre sa, nesten som hvordan historien forteller. Nyansering av historien stiller store spørsmål rundt hvordan historien fungerer som mekanisme og om museet selv kun har en Ekho funksjon eller kan komme med sin egen stemme. Kunstverket har sin egen stemme tilstede og skaper en ny inngang til historien og Berggraf. 

 Utstillingen var en del av Museum Stavangers utstilling bHvem eier historien? Makt, kunst og demokrati som fant sted på fire ulike museer i Stavanger. 

Åtte kunstnere satte søkelyset på hvilken funksjon museet har 200 år etter grunnloven ble signert. Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.