Lydspor fra utstillingen

 Ivy - et frigjørende troll

2014

Installasjon: eføygrein, papirstrimler, talerstol, hvite ark, blyant, makuleringsmaskin, høretelefoner.

Ivy – et frigjørende troll, setter fokus på renselses- og frigjøringsprosesser gjennom trolldom og ritualer.

Ivy (eng) : eføy

Eføyen er symbol på hvordan sjelen lever videre etter kroppslig død. I følge paganismen og heksekunst skal eføyen virke svalende og stimulere til dype tanker. Magisk bruk av planten vil medføre helbred og beskyttelse, sann kjærlighet, troskap, fruktbarhet, vennskap og ekteskap, livsglede og samarbeid. Den vil virke mot ulykke og negativitet.

- et frigjørende troll

Her henvises det til det underjordiske stygge som ofte er farlig men også det som fremstår som bare dumt. Utrykket å gå troll i ord, altså at noe negativt skjer hvis en snakker om det, bygger på forestillingen om noaord* og tabuer, som er en urgammel redsel for å omtale onde krefter eller farer ved deres rette navn.

Vestlandsutstillingens forskjellige destinasjoner er arena for handlingsforløpet og sameksistensen brukes som skapende metode. Verket Ivy- et frigjørende troll vil vokse seg større og større fra Vestlandsutstillingens forskjellige destinasjoner til siste visningssted som er Kunsthus KABUSO. Her avsluttes ritualet og eføy greina med all konfettien brennes opp. Flammene og brannen brukes som renselse eller frigjørende element. Direkte brennes materiale opp og symbolsk er det nedskrevne gjort imaginært.